TUV

  • 07/08/2018

Qualitat ambiental interior, luxe o necessitat?

Si pensem quantes hores passem a l’interior d’edificis de tot tipus des que ens llevem fins que anem a dormir i, per tant, quant temps respirem aire interior, ens conscienciarem de la qualitat que ha de tenir aquest aire i la influència que té en la nostra salut.