teixit industrial

  • 28/06/2019

Tecnologia biomèdica amb bona salut

Com a bressol d’iniciatives relacionades amb la innovació, Catalunya impulsa potents projectes del binomi entre salut i tecnologia.

  • 17/01/2017

La pime industrial constata l’optimisme

La pime industrial constata l’optimisme