riscos penals

  • 04/01/2018

Compliance: riscos penals per a l’enginyer i per a les empreses del sector industrial

L’objectiu d’un pla de prevenció de delictes és que els directius, empleats i agents vinculats a l’empresa respectin la normativa, s’alineïn amb la “cultura del compliment” i incorporin al llenguatge empresarial els conceptes ètica, compliance o compliment normatiu.