revolució industrial

  • 21/09/2018

Barcelona escalfa motors per projectar el futur industrial

Tecnologia, innovació, ciència i sostenibilitat són els quatre pilars per entendre com s’està transformant la indústria a nivell global, una transformació que afecta a tots els sectors i que té un impacte directe en les nostres vides.

  • 08/08/2018

L’electrificació del sistema energètic arriba en cotxe

Canvi de paradigma en el sector de l’energia. El vehicle elèctric és l’accelerador de la transició cap a un nou model distribuït, multidireccional i renovable que pivota sobre l’electricitat, la producció distribuïda i la intel·ligència de les xarxes.