psicologia

  • 02/09/2019

Realitat virtual per ajudar a resoldre problemes personals

Encara que normalment tenim un diàleg intern constant, la nostra manera de pensar, la nostra història i el nostre punt de vista de les coses dificulta que puguem veure els nostres problemes des d’una perspectiva externa.