províncies

  • 30/12/2016

Es publiquen les emissions de CO2 desglossades en províncies per primer cop

Durant el 2014, Catalunya va emetre 43.690 milions de tones de CO2 equivalent (MtCO2eq).