professió

  • 23/07/2018

Els valors com a pal de paller de l’enginyeria del futur

La Diada de l’Enginyer reconeix estudis relacionats amb la gestió energètica, els materials constructius i les tecnologies aplicades al camp mèdic.

  • 11/12/2015

El cas Volkswagen i la Responsabilitat Civil Professional de l'enginyer a Catalunya

Hans Dieter Pötsch, president del consell de vigilància, i Matthias Müller, president i conseller delegat del grup Volkswagen han assegurat en una roda de premsa a Wolfsburg que la manipulació dels motors dièsel s'ha degut a una acció aïllada d'un petit número d'enginyers. “No tenim cap indici d'implicació de membres del consell d'administració ni del consell de vigilància”, ha assegurat Pötsch.