pobles intel·ligents

  • 11/06/2019

La tecnologia que escurça distàncies

El 73% de la superfície de Catalunya està habitada per únicament un 10% de la població.

  • 28/05/2019

La tecnologia com a reclam per captar habitants en el món rural

Igual que les ciutats, els pobles també volen ser "intel·ligents" i utilitzen els nous avenços en el marc de l’actual transició cap a una economia circular i baixa en carboni per esdevenir més atractius.