microalgues

  • 14/09/2018

Un projecte per produir bioproductes i bioenergia a partir de microalgues cultivades en aigües residuals

La iniciativa contempla la recuperació d’energia en forma de biometà i l’obtenció d’altres productes com ara bioplàstics, fertilitzants biològics i aigües per a reg.