ISGlobal

  • 05/09/2019

L'exposició a factors ambientals durant l'embaràs i la infantesa podria afectar la tensió arterial

Les persones estem en contacte permanent i simultani amb nombrosos agents químics, condicions meteorològiques o altres exposicions derivades de l'entorn en què vivim o dels nostres hàbits quotidians.