històries

  • 07/12/2018

RADAR: nous passos cap al robot periodista o com aplicar la intel·ligència artifical a la generació de notícies

El Robot RADAR (Reporter, Dades y Robots) és un projecte per construir històries de forma automatitzada a partir de informació recollida de fonts de dades obertes governamentals.