estudi energetic PIME

  • 05/01/2018

Estudi energètic de les solucions TIC en PIMES

El projecte Microtic defineix les bases tècniques i el model de negoci d’una micro-solució per a les petites i mitjanes empreses a partir de les necessitats i requeriments d’aquestes i amb un enfocament en l’eficiència energètica. El projecte ha analitzat diverses PIMES i està en la fase de disseny final de la solució.