energia eolica

  • 19/08/2019

El consum de les energies netes està estancat a Catalunya

La Generalitat admet que Catalunya no consumeix ni la meitat de les energies renovables que tenia previst pel 2020.

  • 29/06/2017

Anàlisi de la situació de les energies renovables a Espanya

El CIEMAT (Centre d’Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques) del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, ha dut a terme l'estudi anomenat Anàlisi de la situació de les energies renovables a Espanya. 2016 i perspectives pel 2020.

  • 02/02/2016

La generació d'electricitat eòlica augmenta un 25%

Durant el primer mes de l'any 2016, la generació d'electricitat eòlica a Espanya ha crescut un 25% i juntament amb la nuclear, ha representat un 68% de l'energia elèctrica consumida a l'Estat sense emissions de CO2.

  • 08/07/2019

L'extensió de vida dels parcs eòlics, un nou repte per a Espanya

El desenvolupament de les energies renovables és clau per a la Unió Europea per assolir un model energètic descarbonitzat. L'eòlica a Espanya representa el 21,9% de la potència instal·lada en el conjunt del parc generador i ocupa el quart lloc en volum de generació renovable. Pioners en energia eòlica alguns dels seus parcs van superar el 2020 els 15 anys de vida. L'envelliment d'aquests parcs es presenta com un repte per al segon país de la Unió Europea amb major capacitat eòlica instal·lada.

  • 11/02/2017

EOLOS es consolida en la creació de parcs eòlics

L'empresa d'energia eòlica marítima catalana EOLOS aconsegueix el 22% de quota de mercat en el seu primer any d'activitat amb més de 2 milions d'euros, ajudant així a consolidar la seva posició al mercat.