energia electrica

  • 23/11/2018

Proves a la nova estació de càrrega de vehicles elèctrics del Fòrum

A l’avinguda d’Eduard Maristany, prop de Sant Adrià de Besòs, s’hi ha instal·lat una infraestructura destinada a fer possible la conversió en elèctrica de tota la línia H16 de la xarxa de bus.

  • 31/10/2017

La comercialització de l’energia elèctrica

Xavier Cordoncillo, Coordinador dels Grups de Treball de Smart Grids i de Regulació de la Comissió d’Energia dels EIC, reflexiona sobre la comercialització de l'energia.

  • 29/03/2018

El projecte GEOTECH impulsa l’ús de l’energia geotèrmica a Barcelona

COMSA Corporación i ARCbcn Enginyers Consultors participen en el projecte europeu GEOTECH d’R+D sota el programa marc Horizon 2020 juntament amb catorze socis més. Aquest projecte de recerca, que va començar el maig del 2015 i està previst que finalitzi l’abril de 2019, té com a objectiu contribuir al desplegament de la tecnologia geotèrmica en edificis terciaris per millorar-ne la competitivitat, l’eficiència i la reducció de costos.