DL Plus

  • 30/11/2017

Els serveis de normativa: la tranquil·litat dels enginyers

L’enginyeria és un sector molt regulat en el qual hi ha un volum molt complex de normatives. Això comporta que els enginyers hagin d’estar al corrent del marc legal que els envolta i dels canvis que hi pugui haver.