CSIC

  • 12/09/2016

Un equip de la UPV i del CSIC guanya el 10è Premi Duran Farell d'Investigació Tecnològica

El premi, impulsat pel Consell Social de la UPC i GAS NATURAL FENOSA, en homenatge a qui va ser president del Grup Gas Natural, està dotat amb 20.000 euros i té per objectiu incentivar l'excel·lència investigadora.

  • 22/03/2016

Nanoesferes amb capacitat per a transportar ions amb càrrega negativa mitjançant la membrana cel·lular

Es tracta de molècules molt habituals en la naturalesa, ja que molts processos biològics estan regulats per ions: actors moleculars tan protagonistes com l'ADN i l’ARN.

  • 23/05/2016

El 20% del territori espanyol pateix desertificació i un 1% s’esta degradant a gran velocitat

Un grup d’investigadors del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) ha publicat un informe a Science of the Total Environment amb les xifres de la desertificació al territori espanyol.

  • 21/03/2016

Noves vies per a l'obtenció d'hidrogen

Resulta pràcticament impossible trobar hidrogen en estat lliure, per la qual cosa ha d'extreure's prèviament d'altres fonts, generalment del gas natural i del petroli. El problema d'això és, una vegada més, continuar depenent de fonts d'energia no renovables. El repte és com obtenir hidrogen a partir de les renovables.