canvi climatic catalunya

  • 31/07/2019

Espanya als tribunals per no disminuir la contaminació

L'executiu de la UE ha fet un pas endavant després de confirmar que Barcelona, part del Baix Llobregat, el Vallès Occidental i l'Oriental i Madrid han violat "sistemàticament" les normes europees sobre els límits de gasos contaminants, legalment vinculants des del 2010.

  • 06/03/2017

Es presenta el Tercer Informe del Canvi Climàtic a Catalunya a la seu dels EIC

La Comissió de Medi Ambient dels EIC organitza una jornada de presentació del Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya (TICCC) per donar-ne a conèixer les claus i les principals conclusions. La presentació de la jornada ha anat a càrrec de Josep Mª Serena, president de la comissió de Medi Ambient del COEIC i conseller del CADS (Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible).

  • 26/01/2016

El Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya es presentarà el 5 de juny

S'ha fet públic que el proper 5 de juny es farà públic l'estudi, coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient.

  • 10/10/2017

Reptes i oportunitats per millorar l'aire de la conurbació de Barcelona

La contaminació de l'aire a la conurbació de Barcelona continua superant els nivells fixats per la Unió Europea. La contaminació per diòxid de nitrogen (NO2) i partícules sòlides en suspensió segueixen sent una amenaça per a la salut.

  • 30/01/2017

Es presenta el Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya

El Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya (TICCC) analitza l’estat del clima i la seva evolució recent i futura a Catalunya, tant des del punt de vista de les seves bases científiques com en relació als diversos subsistemes naturals i sectors socioeconòmics.