Suècia

  • 27/12/2018

Més de 4.000 persones a Suècia fan servir algun tipus d'implant electrònic en el seu cos

Un 40% de les persones que porten inserit un xip es troben a Suècia, un país on el pagament en efectiu és un asumpte del passat. El zip té la dimensionándose d'un gra d'arròs i és injectat per un simple procediment que dura uns 5 segons.

  • 19/01/2016

Un nou model de ciutat

La capital de Suècia, Estocolm, s’ha sumat al creixement de població que estan vivint moltes de les capitals del vell continent. La típica solució és l’extensió de la perifèria però a Suècia han proposat una altra manera molt interessant i innovadora.

  • 04/04/2016

Investigadors creen la primera flor biònica

Un grup d'investigadors de la Universitat de Linköping, a Suècia, ha aconseguit implantar un grup de circuits electrònics en el teixit vegetal d'una rosa.