petroli

  • 31/05/2018

Desenvolupen una estructura que minimitzarà els perjudicis de els corrents marítims a les estructures oceàniques

Els investigadors del Laboratorio de Interacción Fluido-Estructura (LIFE) de la URV (Catalunya), liderat per Francisco Huera, ha desenvolupat un nou sistema per a minimitzar l'impacte dels corrents marítimes a les estructures que sostenen les petrolieres.

  • 23/03/2016

Els submarins nuclears que actuen a l’Àrtic

El submarí USS Hartford és capaç de trencar les plaques de gel que es formen al Cerce Polar Àrtic. El vertader motiu d’aquesta actuació resideix en què gairebé una quarta part de...

  • 20/01/2015

Carreteres que es curen soles

Ens podem imaginar una carretera que no necessiti manteniment? O una llosa de formigó de vida il·limitada? El col·legiat Josep Bernat ho ha fet i treballa, de la mà d’empreses i laboratoris, per fer possible que processos naturals que associem als organismes vius es donin també en materials.

  • 10/04/2018

EUA es convertirà en líder indiscutible de la producció de petroli i gas no convencional abans de 2040

L'aplicació de l’Informe Anual de l’Agència Internacional de l’Energia sobre Prospectiva Energètica 2017-2040 es durien a terme sobre les noves polítiques, les polítiques actuals i, com a novetat de l’edició d’aquest any, l’escenari de desenvolupament sostenible, el qual mostra el camí per arribar als objectius relacionats amb l’energia de l’Agenda sobre el Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

  • 21/03/2016

Noves vies per a l'obtenció d'hidrogen

Resulta pràcticament impossible trobar hidrogen en estat lliure, per la qual cosa ha d'extreure's prèviament d'altres fonts, generalment del gas natural i del petroli. El problema d'això és, una vegada més, continuar depenent de fonts d'energia no renovables. El repte és com obtenir hidrogen a partir de les renovables.