eficiència energética

  • 26/04/2016

Olot, terra de projectes energètics d’enginyeria de referència

Olot està esdevenint un laboratori d’idees i projectes d’eficiència energètica vinculats a les fonts d’energies renovables. La clau per entendre l’èxit d’aquesta proposta és el mix energètic de fonts renovables: biomassa, geotèrmica i fotovoltaica.

  • 15/02/2016

El nou RD 56/2016 impulsa el mercat de l’eficiència energètica

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial Decret 56/2016 que transposa la Directiva d'Eficiència Energètica 2012/27/UE i afavoreix l’eficiència energètica en diversos àmbits.

  • 22/01/2016

KIC InnoEnergy obre la convocatòria de projectes d’innovació 2016

KIC InnoEnergy, ha obert la convocatòria de projectes d’innovació 2016 dins de la seva aposta per traslladar les innovacions en el camp de l’energia sostenible al mercat.

  • 29/12/2015

Eficiència energètica en sistemes de supercomputació

Fins a dia d’avui, el consum elèctric de les supercomputadores ha estat un gran problema. El llicenciat en Ciències Matemàtiques per la UCM, Miguel Terol, analitza la situació.

  • 11/12/2015

Un esdeveniment monitoritzat energèticament

A qualsevol acte, esdeveniment o trobada d’una certa mida s’hi pot visualitzar, gestionar i controlar l’energia d’una instal·lació en temps real per aconseguir una millor gestió d’aquesta.

  • 24/03/2016

«Millorem les plataformes tecnològiques per poder automatitzar i maximitzar l'eficiència dels processos»

Entrevista a David González, director Sistemes d'Informació de Port de Tarragona

 
Quina és l'estratègia que està seguint Port de Tarragona des del punt de vista de les comunicacions dintre del projecte Smart?
  • 25/01/2016

La indústria en una illa energèticament eficient anomenada Rubí

El 100% dels 10 milions de kilowatts d’energia que consumeix l’Ajuntament de Rubí són d’origen renovable. És el primer municipi de l’Estat espanyol a fer-ho.

  • 05/01/2016

Un aerogenerador marí 'low cost'

Els investigadors del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Climent Molins i Alexis Campos, han dissenyat i patentat una plataforma flotant més eficient.

  • 24/12/2015

Nou RD 900/2015: frens i oportunitats per l'autoconsum elèctric

El passat 9 d'octubre es va aprovar el RD 900/2015 que regula l'autoconsum elèctric. La bona notícia és que finalment tenim un marc legal clar. Feia més de tres anys que el sector estava massa aturat, arran de la incertesa pels constants rumors i esborranys de RD. Aquest nou RD almenys marca unes regles de joc. I pitjor que ara no estarem: davant del context europeu (que promou clarament l'autoconsum) i polític (futures majories), sembla que a partir d'ara això només pot millorar. La part dolenta: que és una normativa que lluny d'incentivar l'autoconsum el frena clarament.
  • 10/12/2015

La tecnologia LiDAR aerotransportada s’aplica en el subministrament d’una planta de biomassa

L’adquisició i el tractament de dades al món forestal viu un canvi profund gràcies a la tecnologia LiDAR, que permet calcular recursos amb molta precisió i a preu molt baix en sectors com el subministrament per plantes de biomassa.

Pàgines