eficiència energética

  • 02/06/2016

KIC InnoEnergy reobre la convocatòria per a empreses d’energia sostenible

Nova oportunitat perquè les companyies d’energia sostenible sol·licitin suport empresarial i finançament econòmic abans de l'11 d'octubre de 2016.

  • 29/04/2016

El CCAM, l’ICAEN i l'AGIC lideren un projecte que activarà les inversions en la renovació d’instal·lacions i eficiència energètica del comerç català

El pla es posarà en marxa el dia 23 de maig i preveu estendre's per tot el territori català, però en un primer moment tindrà impacte a més de 300 comerços.

  • 24/03/2016

«Millorem les plataformes tecnològiques per poder automatitzar i maximitzar l'eficiència dels processos»

Entrevista a David González, director Sistemes d'Informació de Port de Tarragona

 
Quina és l'estratègia que està seguint Port de Tarragona des del punt de vista de les comunicacions dintre del projecte Smart?
  • 25/01/2016

La indústria en una illa energèticament eficient anomenada Rubí

El 100% dels 10 milions de kilowatts d’energia que consumeix l’Ajuntament de Rubí són d’origen renovable. És el primer municipi de l’Estat espanyol a fer-ho.

  • 05/01/2016

Un aerogenerador marí 'low cost'

Els investigadors del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Climent Molins i Alexis Campos, han dissenyat i patentat una plataforma flotant més eficient.

  • 04/05/2016

El sistema de telegestió amb control punt per punt de la il·luminació exterior del Born Centre Cultural

El fabricant de les lluminàries escollides, Cree, va dissenyar la solució i va realitzar els estudis luminotècnics corresponents per cobrir les necessitats quant a paràmetres lumínics, tant quantitatius com qualitatius. Cree va tenir en compte els requeriments en les hores de màxima utilització i va complir en tot moment amb la normativa restrictiva de l’enllumenat exterior de la ciutat de Barcelona.
  • 26/04/2016

Olot, terra de projectes energètics d’enginyeria de referència

Olot està esdevenint un laboratori d’idees i projectes d’eficiència energètica vinculats a les fonts d’energies renovables. La clau per entendre l’èxit d’aquesta proposta és el mix energètic de fonts renovables: biomassa, geotèrmica i fotovoltaica.

  • 15/02/2016

El nou RD 56/2016 impulsa el mercat de l’eficiència energètica

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial Decret 56/2016 que transposa la Directiva d'Eficiència Energètica 2012/27/UE i afavoreix l’eficiència energètica en diversos àmbits.

  • 22/01/2016

KIC InnoEnergy obre la convocatòria de projectes d’innovació 2016

KIC InnoEnergy, ha obert la convocatòria de projectes d’innovació 2016 dins de la seva aposta per traslladar les innovacions en el camp de l’energia sostenible al mercat.

  • 29/12/2015

Eficiència energètica en sistemes de supercomputació

Fins a dia d’avui, el consum elèctric de les supercomputadores ha estat un gran problema. El llicenciat en Ciències Matemàtiques per la UCM, Miguel Terol, analitza la situació.

Pàgines