EIC

  • 26/11/2014

El visat del COEIC Garantia de professionalitat i qualitat

El visat del COEIC certifica la professionalitat de l'enginyer, valida les seves competències d'acord amb la llei i verifica la seva identitat, titulació i habilitació legal i professional.

  • 24/11/2014

La Comissió d’Energia celebra el seu 30è aniversari

La Comissió d’Energia va començar la seva activitat a finals de la dècada dels setanta amb les conseqüències de la crisi energètica del 1973, i el juny passat va celebrar el seu 30è aniversari.

  • 26/11/2014

Manifest en defensa dels professionals col·legiats i el visat dels treballs tècnics

Els col·legis i associacions professionals desenvolupen una labor en favor de la societat i els ciutadans de gran importància en tant que regulen l’activitat dels professionals, ordenen l’exercici de les respectives professions, verifiquen el compliment dels requisits legals aplicables, actuen disciplinàriament quan és necessari i vetllen per la formació continuada dels seus col·legiats i associats.

  • 14/11/2014

El Pacte + Indústria: la resposta catalana a la crisi

Des d’octubre del 2012, el Pacte + Indústria està present en el debat sobre quina ha de ser l’estratègia que cal seguir per lluitar contra la crisi i reactivar la nostra economia.

Pàgines