Naiara Comas Torres

Naiara Comas Torres

Tècnica del Departament de Foment de la Recollida Selectiva. Àrea d’Economia Circular. Agència de Residus de Catalunya