Juan Alberto Pizarro

Juan Alberto Pizarro

Col·legiat 16491-I - Responsable de Normalització Baixa Tensió, Schneider Electric España, S.A.

Representant del COEIC al CTC030