Josep Isern

Josep Isern

President de la Subcomissió d'Energies Primàries dels Enginyers Industrials de Catalunya