Gian-Lluís Ribechini

Gian-Lluís Ribechini

President de la Comissió de Gestió Empresarial Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya