La tecnologia LiDAR aerotransportada s’aplica en el subministrament d’una planta de biomassa

L’adquisició i el tractament de dades al món forestal viu un canvi profund gràcies a la tecnologia LiDAR. Aquesta innovació permet calcular recursos amb molta precisió i a preu molt baix en sectors com el subministrament per plantes de biomassa.

Basat en un sensor làser que conté un emissor i un receptor, el LiDAR (Light Detection And Ranging) és un sistema actiu de detecció remota. La senyal làser que utilitza fa possible caracteritzar amb màxim detall l’estructura, la vegetació i el sòl i, amb un processat de les dades amb un núvol de punts, es genera una informació molt útil per diversos camps d’interès forestal.

És una tecnologia que suposa una revolució en el sector perquè permet l’adquisició i tractament de dades amb molta precisió i a un preu baix. En aquest cas, la tecnologia serveix per desenvolupar un pla de subministrament per una planta de biomassa. Aquesta innovació permet fer mapes cartogràfics digitals sobre les possibilitats de la biomassa. A més de calcular el seu volum, també es pot fer una classificació de productes de cada superfície.

La biomassa necessita menys importació dels combustibles fòssils i tenir menys costos energètics. La biomassa té dues aplicacions principals: la generació d’electricitat i l’ús tèrmic. En el sector forestal i, de manera especial, quan aquest s’associa amb l’eficiència energètica, la tecnologia LiDAR i el projecte presentat representen una eina disruptiva.

El pla de subministrament serveix per calcular el tipus de biomassa i la quantitat que es necessitaria per implantar una planta. També pot ajudar a fer més eficients les plantes ja existents i per avaluar la possibilitat del seu a equipaments. 

FOTOGRAFIA: IMATGE D'ARXIU

Autor 1:

Iñigo Lizarralde

Doctor enginyer de Forests i Cofundador de Föra Forest Technologies.

Coordinador del grup de canvi climàtic de la Sociedad Española de Ciencias Forestales.

Publicat: 10/12/2015

Etiquetes:LiDAR sector forestal biomassa eficiència energética combustible fòssil iñigo lizarralde

Comparteix a
Cap vot de moment