La Taula Estratègica del Corredor Mediterrani defineix quatre propostes a desenvolupar

A la reunió del Grup Estratègic Empresarial de la Taula Estratègica del Corredor Mediterrani (CMED) s’ha acordat l’estratègia a seguir per definir el projecte d'aquesta infraestructura. Es tracta d’un element fonamental pel desenvolupament econòmic i empresarial d’un territori tan connectat a la Mediterrània i a Europa com Catalunya.

El Grup Estratègic Empresarial ha definit quatre punts importants a seguir:

1. Avaluar l’impacte econòmic associat al creixement de l’activitat empresarial a les principals àrees d’influència del Corredor Mediterrani. Ja hi ha informes que tracten aquest eix, com per exemple l’Informe sobre el CMED. Anàlisi des de la base i propostes sobre els diferents trams (FERRMED, 2015) o l’Estudi de l’impacte econòmic de les inversions del corredor ferroviari mediterrani a la Comunitat Valenciana (Asociación Valenciana de Empresarios, 2011), que inclou referències a Catalunya.

2. Promoure la col·laboració entre els diferents clústers implicats en l’àmbit del Corredor Mediterrani. Hi participen les següents entitats:

3. Establir els contactes amb els organismes de promoció econòmica de l’Eix Mediterrani per concretar un potent pol d’innovació a la Mediterrània, on el CMED sigui la vida de comunicació de productes i serveis d’alt valor. Cal mobilitzar el teixit empresarial i científic català-valencià per a afavorir la cooperació empresarial en R+D i Innovació i fomentar la cooperació entre territoris per a la innovació i la transferència tecnològica.

4. Impulsar una aliança de les Cambres de Comerç europees i altres agents que reforcin l’estat d’opinió transfronterer de suport al CMED i el seu impacte sobre la competitivitat del conjunt de la Unió Europea.

El resultat final d’aquest procés serà el document estratègic del Corredor Mediterrani, que veurà la llum a principis de l’any 2017. 

Publicat: 12/09/2016

Etiquetes:CMED corredor mediterrani infraestructura catalunya

Comparteix a
Cap vot de moment