Un software més flexible i eficient per a l'anàlisi de l'assolejament de sectors residencials

Els enginyers disposen d’una nova aplicació informàtica més flexible que permet avaluar fàcilment les característiques d’assolellament d’un edifici, tant pel que fa a la immediatesa de la introducció de les dades necessàries per al càlcul com per a la representació gràfica dels resultats.

D’aquesta manera, l’eina, desenvolupada per l’INCASÒL, analitza les hores de sol en diferents punts de les superfícies en estudi, tenint en compte la seva orientació i les ombres produïdes pels objectes del voltant. A més, també es pot extreure l'equivalent energètic de l'assolellament, i fer estadístiques i histogrames d'incidència solar segons diferents criteris.
Fins ara, les aplicacions comercials s’orienten a la realització de l'estudi energètic integral d'un únic edifici. Altres aplicacions en canvi, presenten dificultats en la importació i exportació de les dades necessàries per al càlcul.
El software de l’INCASÒL, en canvi, està integrat en el mateix procés de dibuix.

Actualment hi ha una versió operativa de l'aplicació amb el nom comercial de MicroStation i està desenvolupada sobre l'entorn VisualBasic.
Per fer l'anàlisi cal dibuixar un model tridimensional dels edificis objecte d'estudi en aquest sistema. Les funcionalitats implementades són:
-Obtenció dels mapes de assolejament amb diferents mesures:
-Hores de sol nominals
-Energia incident en diferents unitats: MJ/m², kWh/m², o hores de sol equivalents
-Resum del total d’hores o energia per edifici
-Histogrames de les quantitats calculades per edifici
-Projeccions de la volta celeste des d’un punt donat

 

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (Joan Manel Estradera Val i Argeme Pérez)

Publicat: 07/12/2016

Etiquetes:software sol assolellament edifici construcció energia eficiència energética dades estadístiques sostenibilitat

Comparteix a
Cap vot de moment

Articles relacionats

La investigació en implants coclears avança amb un innovador software

  • 19/02/2019

L'implant coclear és un transductor que transforma les senyals acústiques en... Llegir més

Un ‘software’ per a telèfons intel·ligents detecta senyals prematurs de sobredosis de narcòtics

  • 29/01/2019

Els opioides, també anomenats narcòtics, són un tipus de medicament que... Llegir més

EnergyGrader, un software basat en la intel·ligència artificial per estalviar energia

  • 09/01/2019

  El programari està creat per ajudar a les empreses, especialment pimes i... Llegir més