Un robot Autònom desmantellarà estructures d’amiant

Un grup d’experts treballa en el projecte Bots2Rec, un robot que desmantella l’amiant. De moment és un prototip, però està previst que aquest dispositiu redueixi la despesa, el temps invertit i la perillositat de retirar el material tòxic. 

L’any 2000, la Unió Europea va decretar la prohibició de la produció i la comercialització de l’amiant i de productes que en continguin per tractar-se d’un material tòxic. Els riscos per la salut apareixen amb la inhalació de les fibres d’amiant, i segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), aquest material, utilitzat en la construcció i en la indústria, és responsable anualment de més de 100.000 morts arreu del món. 

Els processos actuals de desmantellament es realitzen manualment. Operaris experimentatns i regulats per un protocol de seguretat molt estricte, retiren l’amiant, però requereix temps, diners i un alt risc de contaminació. Si això li sumen que encara hi ha molts edificis antics a Europa que contenen amiant, cal trobar altres maneres efectives de realitzar la descontaminació de zones i edificis. És en aquest context que diversos experts de l’àmbit de la robòtica, entre ells, especialistes d’Eurecat, han posat en marxa  un sistema robòtic per tal de retirar l’amiant amb un cost reduït, en poc temps i minimitzant el risc tòxic. Bots2Rec és un robot format per un sistema robòtic de múltiples unitats compostes per una plataforma mòbil i un braç dotat d’eines abrasives i de succió. També incorpora un sistema central d’aspiració i subministrament d’energia pensat per ser controlat des de fora de l’àrea contaminada.

Está previst que es desenvolupin dos prototips. Un d’ells, ja s’ha posat a prova en una fase inicial a les instal·lacions d’Eurecat a Cerdanyola. El segon prototip estarà disponible al setembre i podria arribar al mercat en tres anys. El projecte compta amb la participació de set socis europeus en el camp de la investigació avançada i ha rebut finançament de la Comissió Europea en el marc del programa Horitzó 2020.

Publicat: 27/07/2018

Etiquetes:amiant robot prototip projecte EURECAT

Comparteix a
Cap vot de moment