RIPCI, el nou Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis

El BOE ja recull el nou Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI) Reial decret 513/2017, de 22 de maig. Aquesta nova normativa indica les condicions i els requisits exigibles al disseny, instal·lació, ampliacions, manteniment i inspeccions dels equips, sistemes i components per aconseguir un funcionament eficaç de les instal·lacions de protecció contra incendis.

L'entrada en vigor d'aquest nou Reglament no es produirà fins al 12 de desembre d'aquest any 2017. El reglament inclou en l'Apèndix de l’Annex I un llistat de normes UNE i altres normes internacionals que seran d'obligat compliment.

Aplicació i adaptació al nou reglament

Aquest reglament aplica el seu marc legal a les empreses instal·ladores, als fabricants, importadors, distribuïdors o organismes que intervinguin en la certificació o avaluació tècnica dels productes. Tots aquells elements que poguessin veure's afectats per aquesta regulació queden subjectes a les exigències tècniques establertes en ell.

Les empreses instal·ladores i de manteniment d'instal·lacions de protecció contra incendis que exerceixin l’activitat conforme a l'establert en el Reial decret 1942/1993 hauran d'adaptar-se a l'establert en el nou Reglament en el termini màxim d'un any a partir de la data d'entrada en vigor del nou Reglament.

Disposicions que seran derogades

Amb l'entrada en vigor d'aquest nou Reglament quedaran derogades les següents disposicions:

Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis.

Ordre de 16 d'abril de 1998 sobre normes de procediment i desenvolupament del Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis i es revisa l'annex I i els apèndixs d’aquest.

 

Publicat: 15/06/2017

Comparteix a
Cap vot de moment

Articles relacionats

UPC ecoRacing, els enginyers d’F1 del futur

  • 21/05/2018

L’UPC ecoRacing és una associació d’investigació tecnològica que està formada... Llegir més

Coordinación de seguridad, salud, actividades en obras y mantenimiento - Facility Managment

  • 18/05/2018

En nuestro contacto diario con FM’s, las consultas sobre cómo proceder en... Llegir més

La tecnologia de la sèrie “Black Mirror”, ciència-ficció o realitat?

  • 17/05/2018

Black Mirror s’ha convertit en una de les sèries de ciència-ficció més... Llegir més