Presenten les eines de càlcul d'emissions de CO2 pel plantejament urbanístic general i derivat

La integració del canvi climàtic en el plantejament urbanístic és un àmbit d'actuació prioritari per tal de fer efectius els compromisos de reducció d'emissions dels sectors difusos i per plantejar nous desenvolupaments resilients als impactes climàtics. En aquest context, s'han presentat les eines de càlcul d'emissions de CO2 per als instruments de planificació urbanística general i derivat; un treball desenvolupat al llarg del darrer any per part de tècnics de la Secretaria, l'INCASOL i l'assessorament d'una consultora tècnica.

Les millores tècniques introduïdes a la nova eina de plantejament general es basen en millorar els factors d'emissió dels usos residencials, ampliar l'àmbit d'aplicació per considerar els consums dels usos energètics comercials, equipaments i industrials, així com les emissions generades en la gestió dels residus municipals. Així mateix, s'ha desenvolupat una eina específica pel plantejament urbanístic derivat.

Aquestes eines es posen a disposició dels consultors ambientals i altres professionals dels àmbits de l'urbanisme i medi ambient per tal de donar compliment a l'entrada en vigor de la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, de canvi climàtic i de les disposicions de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, per les quals l'avaluació de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle del plantejament urbanístic esdevé obligatori.

Així, els primers resultats i l’expertesa adquirida en aquest àmbit s'han exposat després d’haver avaluat més d’un centenar de plans urbanístics i sectorials i posar a disposició dels consultors l’actualització d’eines i instruments per millorar i afinar les estimacions d’emissions de CO2 que genera el plantejament urbanístic.

Publicat: 20/12/2017

Etiquetes:medi ambient emissions emissions CO2 canvi climatic urbanisme

Comparteix a
Cap vot de moment

Articles relacionats

El Delta de l'Ebre analitzarà la brossa marina dipositada en 3.000 m2 de platja

  • 16/01/2018

Tècnics del Parc Natural del Delta de l’Ebre han dut a terme recentment una... Llegir més

Barcelona es compromet a ser una ciutat neutre en carboni l'any 2050

  • 13/11/2017

Els alcaldes de 25 ciutats pioneres, que representen 150 milions d'habitants,... Llegir més