El nou RD 56/2016 impulsa el mercat de l’eficiència energètica

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial Decret 56/2016 que transposa la Directiva d'Eficiència Energètica 2012/27/UE i impulsa l’eficiència energètica en diversos àmbits: auditories energètiques, acreditació d’auditors i proveïdors de serveis energètics, i promoció de l’eficiència del subministrament d’energia.

El RD 56/2016 ha establert l’obligació de realitzar auditories energètiques per a les grans empreses de més de 250 treballadors o més de 50 milions d'euros de volum de negoci. Les auditories energètiques hauran de cobrir, com a mínim, el 85% del consum total d’energia del conjunt de les seves instal·lacions i hauran de realitzar-se cada quatre anys. En l'àmbit estatal s'estima que aquesta mesura s'aplicarà a unes 3.800 empreses a Espanya, amb prop de 27.000 establiments o locals. A Catalunya, aquesta auditoria energètica afectarà especialment a les empreses industrials, que presenten un consum energètic més gran. No cal oblidar que en alguns sectors industrials els costos energètics poden arribar a representar el 50% dels costos totals.

Les empreses disposaran d’un termini de 9 mesos per a realitzar les auditories energètiques. Podran substituir-les per un sistema de gestió energètica o ambiental i incorporar certificats d'eficiència energètica d'edificis en vigor. Seran considerades com a vàlides aquelles auditories que s’hagin realitzat des del 5 de desembre de 2012, data de posada en funcionament de la Directiva comunitaria. Les auditories seran realitzades per auditors energètics professionals que compleixin amb els requisits de qualificació que estableix en el propi Reial Decret, malgrat que també podran realitzar-les personal intern qualificat.

Pel que fa als proveïdors de serveis energètics, el RD 56/2016 ha establert l’obligació d’acreditar la qualificació en matèria d’eficiència energètica mitjançant titulació universitària o de FP, o bé acreditant la seva competència professional teòrica i pràctica. Els proveïdors de serveis energètics han de subscriure una assegurança de responsabilitat civil. A la seu electrònica de l'IDAE hi haurà un llistat de proveïdors de serveis energètics habilitats.

Albert Mitjà, president del Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC), ha afirmat que l'aprovació d'aquest RD d'eficiència energètica “significarà un gran impuls per al sector i per a les empreses suposarà estalvis energètics i, per tant, econòmics a la llarga”. Mitjà també destaca que els estalvis que suposa implantar mesures d’eficiència energètica “són especialment interessants a Espanya, a causa dels elevats costos energètics que suporten les empreses del país, que estan entre els més elevats d’Europa”.

 

Publicat: 15/02/2016

Etiquetes:reial decret 56/2016 rd 56/2016 directiva eficiencia energetica eficiència energética auditoria energetica acreditacio auditors proveidors serveis energetics CEEC

Comparteix a
Cap vot de moment