"Neix una de les dues escoles d'enginyeria més grans de Catalunya"

El sots director cap d'Estudis de l'ESEIAAT i coordinador del màster en Enginyeria Industrial i del màster en Enginyeria Aeronàutica de la UPC, Xavier Roca, reflexiona sobre la creació de la nova escola a Terrassa.

Per què s'han fusionat aquestes dues escoles?

L’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) és un centre públic d’educació superior i de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en el Campus de Terrassa. El centre neix el 24 de novembre de 2015, fruit de la integració de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) i l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (EET).

De la unió de les escoles neix una de les dues escoles d’enginyeries més grans de Catalunya (conjuntament amb l’ETSEIB). Una escola moderna, connectada al món, amb vocació innovadora, de servei i amb la voluntat de mantenir-se com a referent nacional i consolidar-se com a referent internacional en l’àmbit de la formació universitària.

La fusió permet aprofitar sinergies i optimitzar recursos per iniciar un projecte de futur il·lusionant, compromès en la formació d’enginyers i enginyeres preparats per afrontar els reptes d’un món canviant i en continua transformació, i amb la vocació d’actuar com a agent i motor de progrés econòmic i social que contribueixi al desenvolupament de la societat.

El centre disposa d’una gran varietat de titulacions en els àmbits industrial, aeroespacial, i telecomunicacions (audiovisual), i ofereix un ampli ventall de possibilitats que permeten adaptar la carrera acadèmica als interessos i necessitats dels diversos perfils d’estudiants. A més, aquesta àmplia varietat d’àmbits permet una transversalitat del coneixement que es considera molt necessari en l’enginyeria del present i del futur.

Com va sorgir la idea de fusionar-se?

La idea de fusionar-se va sorgir fa ja uns quants anys. Equips directius anteriors ja havien estat treballant amb aquesta possibilitat, buscant aconseguir una escola més gran, amb àmbits de coneixements complementaris i amb unes dimensions i potencial per a poder asumir els reptes que poguessin sorgir en el futur amb majors garanties. De fet l’estructura del campus de Terrassa ja es basava, des de la seva creació, en la gestió compartida de serveis comuns com ara la biblioteca, la restauració, serveis informàtics, obres i manteniment, a banda d’alguns departaments i laboratoris docents d’ús comú.

Recentment la bona entesa entre les direccions dels dos centres i de l’actual equip rectoral ha donat l’impuls final necessari per tal que la creació de la nova escola es portés a terme.

Quins reptes de futur té aquesta fusió d'escoles?

- Mantenir i consolidar l’Escola com a referent internacional en els àmbits industrial, audiovisual i aeronàutic, amb perfils clarament definits, graus, màsters i doctorats amb qualitat i amb excel·lents nivells d’inserció laboral.
- Continuar amb l’impuls per a la integració de la nova Escola a l’entorn més proper. Consolidar i potenciar encara més el prestigi que actualment posseeixen els dos centres entre estudiants i agents socials, tant locals, com nacionals o internacionals.
- Sumar l’oferta actual de titulacions de grau dels dos centres, mantenint les seves identitats pròpies, atès que és una fórmula d’èxit i que dóna sortida a perfils que es complementen mútuament en el món laboral. El projecte acadèmic ha de donar satisfacció a la demanda total, sense perdre atractiu per a cap dels col·lectius d’estudiants que s’hi interessen actualment, ni per al món professional que absorbeix ràpidament els nostres titulats.
- Contemplar de forma global tot l’estudiantat de l’Escola i oferir-li, mitjançant itineraris, una via per aprofitar tot el potencial formatiu de què disposarà el centre.
- Oferir als estudiants que vulguin cursar una carrera de l’àmbit industrial tot el ventall d’opcions possibles en una sola escola.
- Potenciar l’oferta acadèmica en l’àmbit aeronàutic al Campus de Terrassa, mantenint i consolidant la nova Escola com un referent aeroespacial tant a nivell nacional com internacional.
- Continuar amb la millora de les relacions internacionals, pel que fa als acords de dobles titulacions, mobilitat i projectes internacionals. Mantenir com a un dels punts forts de l’ESEIAAT l’afavorir la internacionalització dels estudis dels nostres estudiants, facilitant estades a l’estranger dins del currículum acadèmic.
- Potenciar la recerca a la nova Escola. Facilitar la tasca a investigadors i grups de recerca, contribuint a la seva promoció i augmentant-ne la visibilitat, així com vetllar perquè els resultats de la recerca reverteixin en la docència i la millorin.
- Potenciar els estudis de doctorat.
- Aprofitar la sinèrgies de la suma de infraestructures i capital humà i intel·lectual de les antigues EET i ETSEIAT per potenciar el “clúster d’enginyeria” present al Vallès i entorn d’influència.

A quants estudiants afectarà aquesta fusió?

L’escola nova compta d’entrada amb un total d’uns 4.100 estudiants tenint en compte que hi ha titulacions que encara s’estan desplegant.

El sots director cap d'Estudis de l'ESEIAAT i coordinador del màster en Enginyeria Industrial i del màster en Enginyeria Aeronàutica de la UPC, Xavier Roca, reflexiona sobre la creació de la nova escola a Terrassa.

Com s'ha vist afectat el pla d'estudis amb aquesta fusió?

Les titulacions impartides fins ara en les dues escoles antigues per separat, presenten un elevat grau de satisfacció de l’estudiantat, així com una ocupació mitjana que frega el 90% en menys d’un any de finalitzar els estudis. Aquestes dades demostren que la formació rebuda està en consonància amb les necessitats de la societat. Aquests fets, constatats repetidament, curs darrera curs,  propicien la magnífica relació que les dues escoles tenen amb l’entorn productiu. Els perfils de titulats d’enginyeria que han estudiat al conjunt del campus, mostren una complementarietat que satisfà àmpliament les necessitats tant dels estudiants que aspiren a completar una titulació universitària com les del món professional.

Per aquest motiu l’ESEIAAT mantindrà tota l'oferta acadèmica i de recerca de les dues escoles antigues (graus professionals, estudis integrats de grau + màster, màsters professionals i programes de doctorat), tal i com s’ha fet fins ara, sense canvis en els plans d’estudis. L’oferta acadèmica de l’ESEIAAT pel proper setembre será de 10 graus i 7 màsters. Concretament:

Graus Professionals
- Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte
- Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals
- Grau en Enginyeria Elèctrica
- Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
- Grau en Enginyeria Mecànica
- Grau en Enginyeria Química
- Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil
- Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials

Estudis Integrats
- Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials + Màster en Enginyeria Industrial (Enginyeria Industrial)
- Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials + Màster universitari en Enginyeria Aeronàutica (Enginyeria Aeronàutica)

Màsters Professionals
- Màster Universitari en Enginyeria Tèxtil i Paperera
- Màster Universitari en Enginyeria d'Organització
- Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial
- Master in Aeronautical and Space Engineering
- Master in Engineering and Technology Management

A més, l’Escola participa en 21 Programes de Doctorat, gestionant-ne directament 5 d’ells. Tanmateix la nova ESEIAAT compta amb una quarantena de grups de recerca actius en diferents àmbits de coneixements vinculats amb l’enginyeria.

Publicat: 24/02/2016

Etiquetes:xavier roca ESEIAAT Enginyeria grau en enginyeria master enginyeria

Comparteix a
Cap vot de moment

Articles relacionats

Xavier Roca, elegit director de l’escola d’enginyeria de Terrassa

  • 22/12/2016

El doctor en Enginyeria Industrial Xavier Roca ha estat elegit recentment... Llegir més

“S’han de formar persones que facin les preguntes adequades”

  • 11/02/2016

Xavier Roca va néixer a Vilafranca del Penedès i té 41 anys. Va estudiar... Llegir més