Més de la meitat dels enginyers tècnics de la branca industrial valoren de forma positiva la situació actual de la indústria estatal

Conèixer la percepció dels enginyers tècnics sobre el sector industrial és el principal objectiu del I Baròmetre Industrial elaborat pel Consejo General de Colegios de Graduados en Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de España (COGITI), en col·laboració amb els 50 Col·legis distribuïts per tota la geografia espanyola i amb la Fundació Caixa d'Enginyers.

El president del COGITI, José Antonio Galdón Ruiz, ha presentat avui les conclusions del I Baròmetre Industrial, que aporta la visió dels enginyers tècnics sobre la situació en què es troben les empreses de l'àmbit industrial, així com dels professionals que treballen en elles, i les perspectives que mostren davant l'evolució de l'economia i del sector industrial. També opinen sobre les actuacions dutes a terme per les Administracions estatal, autonòmiques i europea, i elaboren una valoració sobre les mesures que es podrien adoptar per millorar el sector industrial, entre altres qüestions. En aquest sentit, els enquestats pensen majoritàriament que no són encertades les mesures que està aplicant l'Administració.

Aquest informe pretén oferir dades rellevants i que siguin d'interès en la presa de decisions, tant pels representants de l'àmbit públic com pel sector privat. Es tracta d'un estudi sociològic completament independent, en què a través de les respostes donades per gairebé 3.500 enginyers tècnics industrials i graduats en enginyeria de la branca industrial.

Valoració de la situació econòmica actual

En línies generals, gairebé la meitat dels treballadors per compte d'altri descriuen la situació econòmica actual com a bona, i la valoració es torna encara més positiva quan es refereixen a les perspectives d'evolució, on prop del 70% realitza una bona valoració: el 36,11% pensa que són acceptables i el 33,43% les qualifica fins i tot de bones i molt bones.

En el cas dels treballadors per compte propi (empresari o autònom), l'opinió sobre la situació econòmica de l’empresa és clarament positiva, ja que així ho opina el 75,28% dels enquestats. Quant a l'evolució econòmica de la mateixa en els pròxims anys, el 88% considera que serà bona. No obstant això, preguntats per la previsió de contractació de personal en la seva empresa durant els pròxims mesos, la percepció dels empresaris o autònoms és notablement negativa, ja que el 62,26% no valora aquesta possibilitat, enfront d'un 37,73% que sí que l'hi ha plantejat.

Situació del sector industrial

D'altra banda, la tendència també és positiva en la percepció de la situació actual de la indústria a escala estatal. Així ho consideren, almenys, un 54,89% dels enquestats (treballadors per compte d'altri i per compte propi). No obstant això, l’opinió és bastant més negativa quan la valoració es refereix a la situació actual de la indústria a les seves respectives regions, on el 61,18% la qualifiquen de dolenta o molt dolenta. Per la seva banda, la perspectiva dels enquestats respecte a l'evolució de la situació del sector industrial a Europa canvia per complet, ja que l'opinió generalitzada és positiva, amb un 68,10% de respostes en aquest sentit.

Quant a l'evolució del sector industrial en els pròxims mesos a Espanya, les opinions estan dividides; mentre el 48,59% considera que serà favorable, el 51,41% opina que serà més aviat negativa.

Quant als enginyers tècnics aturats, i respecte a la possibilitat de trobar treball a curt termini, cal destacar que les respostes són més aviat negatives, ja que un 52,28% considera que les perspectives en aquest sentit són dolentes, enfront d'un 30% que pensa que són acceptables, i un 17,68% que les veuen amb optimisme. D’altra banda, a l'hora d'analitzar com afavoreix el seu col·legi professional la cerca d'ocupació, podem apreciar que en línies generals els resultats són positius: un 74,75% considera que les actuacions que estan duent a terme són bones.

Aquestes dades contrasten amb la valoració sobre les actuacions de l'Administració per afavorir la cerca d'ocupació i la contractació. Més del 75% dels enquestats consideren que aquestes actuacions no estan donant els resultats esperats.

Descontentament amb l'Administració

Quant a les actuacions dutes a terme per l'Administració de les respectives regions per impulsar l'economia, els enginyers tècnics industrials i graduats en enginyeria de la branca industrial ho tenen clar: un 79% dels enquestats considera que són insuficients o inadequades. Aquesta mateixa dada és extrapolable a escala estatal, ja que un 67% opina que no s'estan realitzant les actuacions necessàries. No obstant això, augmenta el percentatge d'enginyers tècnics que pensen que sí que s'estan fent, un 21% (en el conjunt estatal) enfront d'un 13% (àmbit regional). A més, consideren que l'austeritat en la inversió pública està frenant el desenvolupament econòmic. Un 80% dels enquestats així ho afirmen.

En relació a la situació del sector industrial, existeix un descontentament generalitzat, tant amb l'Administració regional com amb l’estatal, en relació als incentius promoguts per desenvolupar i fomentar aquest sector. Un 74% dels enginyers tècnics els qualifiquen de dolents o molt dolents en el cas de l'Administració de la regió, i aquest percentatge descendeix a un 68% en el cas de l'Administració de l'Estat. Només un 27% opina que les mesures adoptades es troben en un nivell acceptable. Aquest últim percentatge augmenta fins al 40,84% quan valoren els incentius a la indústria promoguts per l'Administració europea.

Indústria 4.0

Als enquestats se'ls va preguntar si coneixien el model d'Indústria 4.0, i un significatiu 59% va respondre que no, fet que indica, de forma sorprenent, que aquest no és conegut per la majoria dels enginyers tècnics. No obstant això, un 28% considera que aquest model propiciarà el creixement del sector industrial, i un 29% veu factible la seva implantació en les pimes industrials. En definitiva, els enginyers tècnics confien que aquests dos factors ajudaran a impulsar el sector industrial. Una altra mesura que ajudaria a aconseguir un major creixement i desenvolupament és la incorporació dels enginyers tècnics a les pimes industrials, com assegura un 93% dels enquestats.

Publicat: 02/10/2017

Comparteix a
Cap vot de moment

Articles relacionats

Les claus de la Revolució Digital a debat a la Diada TIC

  • 25/09/2018

Els participants de la Diada de las TIC (a la qual ja s’han inscrit més de 500... Llegir més

Barcelona calenta motors per projectar el futur industrial

  • 21/09/2018

Tecnologia, innovació, ciència i sostenibilitat són els quatre pilars per... Llegir més

EFINTEC reunirà més de 150 empreses instal·ladores per primera vegada a Barcelona

  • 20/09/2018

Més de 150 empreses nacionals i internacionals de primer nivell participaran a... Llegir més