La indústria en una illa energèticament eficient anomenada Rubí

El 100% dels 10 milions de kilowatts d’energia que consumeix l’Ajuntament de Rubí són d’origen renovable. És el primer municipi de l’Estat espanyol a fer-ho. Els 218.000 euros d’estalvi assolits respecte a la factura energètica anterior permeten al consistori reinvertir en la implementació de més mesures d’eficiència per a tota la ciutat. Aquest plantejament estratègic forma part del projecte Rubí Brilla.

Endinsar-se en aquest pla implica conèixer de ben a prop un municipi català que ha situat l’energia en l’eix de totes les polítiques locals des de l’any 2011, fins a apostar per un canvi de model energètic. És per aquest motiu que Rubí esdevé ara una illa energètica eficient. Parlem d’illa perquè als voltants més propers no hi ha cap experiència semblant. Parlem d’eficiència perquè l’Ajuntament de Rubí ha reduït la seva factura energètica en 1,8 milions d’euros, dels 4,6 milions d’euros totals, en els darrers quatre anys. I tot això, aplicant mesures de diversa tipologia en àmbits com l’Administració pública, el sector residencial i el comercial, però, sobretot, en l’industrial. Rubí brilla, i amb llum pròpia.

El sector industrial és el major consumidor d’energia de Rubí, molt per davant dels altres sectors esmentats. No ens ha pas d’estranyar aquest fet, perquè Rubí compta amb onze polígons industrials que allotgen més de 3.000 empreses. Un cas paradigmàtic dels grans costos energètics als quals han de fer front determinades corporacions és l’empresa Europastry. Segons explica Àngel Ruiz, tècnic especialista en eficiència energètica i energies renovables de l’Ajuntament de Rubí i responsable del projecte Rubí Brilla, Europastry dóna feina a més de 1.000 persones i fa una contribució fiscal anual al consistori en concepte d’IAE de 300.000 €. “El problema que té és que fabrica un producte amb molt poc valor afegit, dònuts, pa i brioixeria. El 60% del seu cost de producció és l’energia. Cada cop que s’incrementa aquest cost es planteja marxar a l’estranger”, confessa Ruiz. En cas que es deslocalitzés aquesta fàbrica, el perjudici per a Rubí i per als seus habitants seria, doncs, evident.

Per evitar possibles pèrdues com aquesta, el sector industrial és el primer àmbit de treball del programa Rubí Brilla, impulsat per l’Ajuntament, que, actualment, porta a terme diverses accions per fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables.

El pla d’acció industrial del programa Rubí Brilla l’integren quatre iniciatives principals. La primera la protagonitza l’acord amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). Una prova pilot consistent en la utilització de les dades capturades pel sensor tèrmic TASI (thermal airborne spectrographic imager), propietat de l’ICGC, ha identificat els tipus i els materials de les cobertes de les naus industrials de Rubí. TASI aconsegueix la separació espectral d’emissivitat i temperatura del cos.

La informació extreta de les dades ha permès classificar les naus d’acord amb una llegenda prèvia o identificació de camp dels tipus de cobertes en format GeoTIFF. A més, s’ha identificat un tipus de coberta objectiu a partir de mostres per caracteritzar la resposta hiperespectral tèrmica, també en format GeoTIFF.

Així mateix, TASI ha avaluat el comportament radiatiu tèrmic de les zones industrials amb l’objectiu de determinar les condicions tèrmiques d’aïllament. Aquestes dades s’han obtingut gràcies a dos vols, un de diürn i un de nocturn, sobre l’àrea d’estudi, també en l’època hivernal per analitzar les pèrdues de calor dels edificis.

En aquest cas, la informació del comportament radiatiu ha generat una imatge de radiància de 16 bits en els 32 canals espectrals de l’instrument TASI i una imatge de temperatures en el rang dinàmic de l’instrument TASI, en ambdós casos en format GeoTIFF; i també, màscares d’edificis i carrers a partir de bases topogràfiques (escales 1:5.000 i 1:1.000), en format vectorial.

A més, es van aprofitar aquests vols per saber “el potencial fotovoltaic i la capacitat d’autoconsum de les indústries”, explica Ruiz. Amb una senzilla aplicació mòbil, els industrials poden saber quin és el nivell d’eficiència energètica de les naus i per on està perdent energia la construcció, així com calcular l’estalvi energètic i econòmic que significa implementar l’autoconsum fotovoltaic.

La segona iniciativa del pla d’acció industrial l’integra el projecte Smart PAE. Posat en marxa per l’Ajuntament de Rubí en el polígon de La Llana l’any 2013, es basa en una prova pilot destinada a millorar els serveis elèctrics i de telecomunicacions a les empreses. El centre de transferència de tecnologia de la UPC CITCEA va encetar el desplegament de les infraestructures i els sistemes necessaris, començant per l’enllumenat i els edificis públics del polígon, és a dir, el pavelló de La Llana i la Masia Can Serra. Tanmateix, CITCEA-UPC ofereix a les empreses participants serveis de diagnòstic, d’auditoria energètica i d’immunització a problemes de qualitat del subministrament elèctric, així com suport per a la contractació agregada d’energia.

En matèria de telecomunicacions, les empreses disposen de serveis de telefonia, connexions a Internet d’entre 50 Mb i 100 Mb simètrics, centraletes virtuals i altres serveis en el núvol. L’objectiu de tot plegat és augmentar la productivitat de les empreses i la qualitat i la competitivitat del polígon industrial mitjançant la instal·lació de noves empreses d’alt valor afegit.

El retorn de la inversió inicial de les empreses participants a l’Smart PAE és previst en un període d’entre sis mesos i dos anys, moment a partir del qual l’empresa estalvia fins a un 20% en energia i fins al 40% en telecomunicacions. Ara mateix ja hi participen les empreses Keylab, BJC, Rubinum, Virutex i FFF.

El tercer eix industrial del pla d’acció de Rubí Brilla és l’acord entre l’Ajuntament de Rubí i la Universitat Politècnica de Catalunya de l’any 2012.

Un dels objectius d’aquesta cooperació, anomenada Triple Hèlix, és l’assessorament a les empreses de Rubí en temes d’eficiència energètica, tot fomentant la cooperació entre la universitat i la indústria. Gràcies a aquest conveni, el sector industrial de Rubí compta amb estudis energètics i de procés productiu de forma gratuïta o a costos molt inferiors als del mercat. Empreses com Top Cable, que ha desenvolupat un projecte de millora industrial amb el grup de recerca de la UPC GCEM, ja s’han beneficiat d’aquesta iniciativa. Ruffini ha implementat mesures d’aprofitament de la calor del seu procés productiu i Continental ha reduït el seu consum energètic en un 24%.

Finalment, la quarta acció industrial del pla Rubí Brilla ha desenvolupat un seguit de jornades i reunions amb empreses locals per intercanviar casos d’èxit sobre eficiència energètica i energies renovables. Fins al moment, i des de l’any 2012, set trobades tècniques han aplegat corporacions com Continental Automotive Spain, SA, que ha explicat l’eficiència energètica en el procés de generació d’aire comprimit; LAES, l’eficiència energètica de les làmpades d’il∙luminació; Wonderware Spain ha analitzat l’assignació de consums energètics en processos productius (escandall i llista de components) en el cas de l’empresa Pastas Gallo; Braun Medical, SA ha exposat l’estalvi en el consum d’aigua, minves d’injecció de plàstic, energia i emissions contaminants,  i CITCEA-UPC s’ha encarregat d’aprofundir en la transferència de tecnologia de la universitat a l’empresa (mecatrònica i enertrònica).

D’ara endavant, la ciutat de Rubí aposta per treballar dues vies d’acció. Per una banda, seguir desenvolupant mesures en els camps de la rehabilitació energètica i l’autoconsum d’energia en l’àmbit residencial i industrial. Per l’altra, impulsar la millora de la mobilitat elèctrica. 

Podeu ampliar la informació en l'article complet que trobareu aquí.

TEXT: ALBERT LÓPEZ // FOTOGRAFIA: AJUNTAMENT RUBÍ 

Publicat: 25/01/2016

Etiquetes:rubi eficiència energética rubi brilla desenvolupament sostenible TASI Smart PAE ajuntament rubi

Comparteix a
Cap vot de moment

Articles relacionats

Rubí, primer municipi català amb un pla especial d'extractives

  • 30/12/2016

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona ha aprovat el “Pla especial... Llegir més