La direcció de projectes, un ofici per als enginyers

Un projecte consisteix a assolir un objectiu concret, amb un pressupost determinat, amb una qualitat adequada i en un termini preestablert. El Director de Projectes (DP) és la persona responsable de l’èxit o del fracàs d’assolir l’objectiu.

Un DP és com un director general d’una empresa. L’única diferència és que el projecte té un inici i un final i l’empresa, en principi, no. El corbusiness d’un projecte és la part tècnica, però un DP, a part de conèixer-la, cal que gestioni recursos humans, tresoreria, facturació, recursos materials, satisfacció del client, documentació, proveïdors, pressupostos, planificació, risc, seguretat i salut, conflictes legals, etc. Fins aquí, igual que el director general  d’una  empresa. Però el DP, a més, té la responsabilitat addicional de tancar correctament el projecte.

Si no té un cert coneixement tècnic sobre el tema en què es basa el projecte, és complicat, però no impossible, que assoleixi l’objectiu. Ara bé, si no domina la part de gestió correctament, el fracàs està assegurat. Vaig més enllà, com més gran és el projecte, més importància té la part de gestió sobre l‘apartat tècnic, ja que la segona pot estar coberta perfectament per l’equip col·laborador. No és el cas de la gestió.

La formació multidisciplinària de l’enginyer industrial cobreix, amb escreix, la part tècnica i, amb el pragmatisme dels enginyers, sentit comú i, naturalment, formació addicional en temes de gestió, és el professional més adient per exercir l’ofici de DP.

Per tant, la formació en temes de gestió és essencial per la tasca de direcció de projectes. Saber planificar, controlar, valorar, resoldre conflictes, negociar, liderar persones, gestionar clients i proveïdors, tenir capacitat d’anilisi, etc. són tasques que es basen en tècniques concretes que s’han d’aprendre. Les empreses poden fer tasques de formació interna, però el més adequat i eficient és que els enginyers que passin a tenir responsabilitats de direcció de projectes es formin externament.

La formació és imprescindible i absolutament necessària per a l’evolució professional d’un enginyer. La part tècnica és molt important. Estar al dia de les noves tecnologies és imprescindible, però el dia a dia de la feina fa que aquesta formació tècnica es vagi adquirint d’una manera natural. No passa el mateix amb la formació en gestió. Hi ha persones que, d’una manera intuïtiva i natural, tenen capacitat de lideratge i necessiten menys la formació addicional. Són líders naturals. Les persones amb aquestes condicions, juntament amb la formació en enginyeria, poden ser grans directors de projecte. Però el més habitual és que un enginyer no disposi, d’entrada, d’aquestes habilitats naturals i, per tant, n’ha d’aprendre.

Hi ha molts tipus de projectes: organitzar un congrés, reduir el consum energètic d’una fàbrica, dissenyar un nou suport més eficient, reduir el soroll d’una zona de treball, desenvolupar una app, construir un hospital, etc. Tots són projectes, però organitzar un congrés o fer un hospital és molt diferent. Els projectes del sector de la construcció tenen una connotació particular: s’hi barreja la complexitat tècnica amb les responsabilitats professionals inherents al sector, i les diferents i nombroses normatives a les quals està subjecte tot el procés. Són projectes on participen nombroses empreses i organismes, cadascun amb els seus interessos particulars. És un tipus de projecte que, atesa tota aquesta complexitat, fa més evident la idoneïtat que sigui un enginyer qui el dirigeixi.

Aquest any s’inaugura un curs específic per formar professionals que hagin de dirigir projectes d’enginyeria a la construcció. És un curs impulsat des del Col·legi, on el programa i la formació l’imparteixen les enginyeries del sector. Un curs d’una durada important que, segurament, es convertirà en un referent, vista la qualitat i el compromís de les empreses que hi participen.

CURS D’ESPECIALITZACIÓ: DIRECCIÓ DE PROJECTES D’ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ

Àrea d’enginyeria - Presencial

DATES: Del 8 de febrer al 28 de juny

HORARI: Divendres de 16 a 20 h

DURADA: 90 hores

Autor 1:

Xavier de Rocafiguera

Enginyer industrial i docent al curs 'Direcció de projectes d’enginyeria'

Publicat: 08/02/2019

Etiquetes:director de projectes direcció projectes Enginyeria

Comparteix a
Cap vot de moment