Com assegurar l’èxit de la posada en marxa d’un nou projecte operatiu o d’una modificació de planta?

La preparació operacional és un camp de l’enginyeria i la gestió de projectes relativament nou que s’enfoca a assegurar una transició correcta cap a la fase operativa d’un projecte. Ho fa mirant d’assegurar, d’una banda, que la intenció dels dissenyadors arribi a l’operació i, d’altra banda, que les necessitats dels operadors estiguin presents durant totes les fases del projecte d’inversió per optimitzar la gestió dels actius durant tot el cicle de vida. Aquests conceptes han anat prenent força arran d’alguns grans fracassos en el camp empresarial en els quals els projectes que es van gestar mai no es van fer realitat. Sovint, la pressió a la qual els agents del projecte estan sotmesos per fer-lo viable fa que, per excés d’optimisme, desconeixement o mala execució s’estimin rendiments operatius irrealitzables per a unes condicions en particular.

En una línia més constructiva, l’expectativa de crear un negoci diferent, amb un paradigma operacional que superi els actuals, passa per imprimir, des de la fase inicial del projecte, moltes de les característiques que l’acabaran fent possible. És a dir, es poden integrar nocions en el cos central de desenvolupament del projecte com la planificació integrada d’operacions, l’eliminació de defectes, els equips autònoms de treball, la gestió d’actius, lean, etc. i/o valors com el treball en equip, la corresponsabilitat... i/o el compliment de normes ISO com la 55000 o la 9000, entre d’altres.

El desenvolupament d’una bona preparació operacional té quatre etapes força delimitades: una d’estratègica, una altra de planificació, una tercera d’implementació i, finalment, una de tancament i transferència de responsabilitats. Les dues primeres són determinants per a l’èxit de la tercera i s’han de portar a terme durant les fases inicials del projecte. 

Sens dubte, l’esforç i l’enfocament de la preparació operacional han de modular-se d’acord amb el tipus d’empresa (considerant maduresa operacional, visió, recursos, patrocini, etc.) i les característiques del projecte (complexitat, mida, si és una ampliació o la posada en marxa d’una planta que ha estat parada, etc.), però els conceptes, en essència, cal aplicar-los de la mateixa manera.

Per això, a l’hora de fer un projecte, és bo recórrer a l’experiència acumulada en aquest camp enlloc d’aventurar-se a haver de patir disfuncions que d’altres ja han viscut. En aquest sentit, dins del projecte es pot incloure una persona o un equip amb contrastada experiència, contractar-los per fer un servei de consultoria o designar una persona del negoci perquè es formi en aquest camp i vagi més enllà de la seva pròpia experiència.

Un bon gerent de preparació operacional ha d’haver estat en una planta, però també entendre l’entorn i les dinàmiques que s’estableixen al voltant del projecte. Ha de ser molt bon comunicador, amb un tarannà facilitador i constructiu, i tenir la confi ança dels promotors del negoci que estan d’acord amb el concepte de fons de la preparació operacional.

Autor 1:

Ramon Camps

Enginyer Industrial - Operacions

Publicat: 05/03/2018

Etiquetes:enginyer industrial enginyeria industrial projecte operatiu enginyeria operacional

Comparteix a
Cap vot de moment

Articles relacionats

L’enginyeria industrial, instrument crucial per al desenvolupament del BIM

  • 04/10/2016

En el cicle de vida d’un edifici a l’enginyer industrial, actualment, el podem... Llegir més

L'enginyer industrial, entre els perfils més demandats per les empreses

  • 29/04/2016

L’enginyer industrial és un dels tres professionals més demandats per les... Llegir més

«bonÀrea és una empresa molt emprenedora, tenim vocació d’enginyers»

  • 04/04/2016

Entrevista a Andreu Puig, director del Departament d’Enginyeria i Energia a... Llegir més