El COEIC al Comitè de Certificació d’AENOR CTC030

El Comitè de Certificació d’AENOR CTC030 és l’encarregat de la certificació de l’aparamenta i petit material elèctric per a instal·lacions de baixa tensió. Els productes i sistemes inclosos dins d’aquest comitè són: aparamenta de baixa tensió, petit material elèctric per a instal·lacions de baixa tensió, detectors de gas, sistemes electrònics per a vivendes i edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió convencionals així com instal·lacions domòtiques. El resultat final es tradueix en la concessió d’ús de la marca de qualitat “N” d’AENOR que haurà de ser marcada al producte certificat.

Aquest Comitè està composat per l’Associació de Fabricants de Material Elèctric (AFME), fabricants,  administracions, usuaris o consumidors dels productes o serveis certificats entre els quals es troba el COEIC, organitzacions no governamentals, laboratoris i representants d’AENOR.
Les tasques principals que desenvolupa aquest grup són les relatives als acords y propostes de concessió de certificats amb la marca de qualitat AENOR, avaluar els expedients de certificació, analitzar els informes d’inspecció de fàbrica, els assaigs de seguiment i en el cas de detecció de no conformitats, avaluar i seguir les accions correctives a realitzar pel llicenciatari.
Una  altre de les tasques importants que realitza aquest grup és la de supervisió de mercat. Cada any, el Comitè defineix les accions de supervisió a realitzar durant l’exercici, decidint els productes dels quals s’agafaran mostres aleatòries al mercat i els assaigs a realitzar per tal de detectar possibles incompliments a les normes d’aplicació.  Aquests incompliments, en molts casos, tenen a veure amb l’incompliment dels requisits de seguretat prescrits per les normes així com la competència deslleial que suposa el vendre productes no conformes en comparació amb tots aquells agents que dediquen recursos a que els seus productes compleixin amb totes les prescripcions de seguretat, tècniques i administratives que els hi són d’aplicació.
Respecte aquest darrer punt, cal destacar el projecte GASUM (Grupo AFME de Apoyo a la SUpervisión de Mercado) liderat per AFME (Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico) qui és la responsable de la secretaria del comitè CTC030.
El projecte GASUM és el desplegament a Espanya del projecte europeu MSSI (Market Surveillance Support Initiative) de les associacions europees de material elèctric residencial/terciari i industrial, CECAPI i CAPIEL, respectivament.
L’objectiu d’aquest projecte és optimitzar y estandarditzar les activitats nacionals de recolzament a la supervisió  de mercat del material elèctric per a us domèstic, terciari i industrial. També pretén conèixer el grau d’acompliment al mercat nacional dels productes en relació a les seves normes d’aplicació i col·laborar amb les autoritat de supervisió de mercat.
Dins d’aquests projecte el CTC030 col·labora a GASUM amb la possibilitat d’assajar els productes a inspeccionar amb el pressupost anual d’AENOR dedicat a aquests comitè.

Autor 1:

Juan Alberto Pizarro

Col·legiat 16491-I - Responsable de Normalització Baixa Tensió, Schneider Electric España, S.A.

Representant del COEIC al CTC030

Publicat: 02/12/2016

Comparteix a
Cap vot de moment

Articles relacionats

El motor de vendes de vehicle elèctric encara funciona al ralentí

  • 23/08/2018

La fi de l’explotació dels hidrocarburs és propera, però, sovint, ens... Llegir més

Els valors com a pal de paller de l’enginyeria del futur

  • 23/07/2018

Els quatre centenars d’assistents a la Diada de l’Enginyer van subratllar... Llegir més

Informe de la Comissió d'Experts sobre la Transició Energètica

  • 18/06/2018

Dins la Setmana Europea de Desenvolupament Sostenible, es va celebrar a la seu... Llegir més