“Les aplicacions mèdiques són el principal usuari de l’energia nuclear”

Parlem amb el Dr. Javier Dies Llobera (1962, Lleida), Dr. Enginyer Industrial UPC-ETSEIB, Catedràtic de Tecnologia Nuclear de l’ETSEIB i Conseller del CSN (Consell de Seguretat Nuclear) des del 2015.

Què és el CSN i per qui està constituït?

El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) és un òrgan independent que rendeix comptes al Parlament. Està dedicat a la seguretat nuclear i a la protecció radiològica, i pretén protegir als treballadors, a la societat i al medi ambient de l'ús de les radiacions ionitzants. Si parlem de seguretat nuclear, el CSN forma part del G7, mentre que en altres àmbits de la política i economia espanyola no és així.  

Està constituït per unes 450 persones, en què aproximadament el 50% són tècnics que han guanyat les oposicions al cos superior de tècnics en seguretat nuclear i protecció radiològica. Està governat per cinc consellers (un president i 4 consellers). Aquests consellers els proposa el govern i els nomena el Congrés dels Diputats. Els mandats són de 6 anys i hi ha un màxim de dos mandats.

Sobre quines instal·lacions té responsabilitat el CSN?

Instal·lacions nuclears i instal·lacions radioactives. A Espanya hi ha vuit centrals nuclears: Ascó (dues unitats), Vandellós, Almaraz (dues unitats), Garoña (activitat aturada però amb una apreciació favorable per a operacions fins a l’any 2031), Trillo i Cofrentes. També gestionem la fàbrica d’urani i elements de combustible de Juzbado, les centrals nuclears en desmantellament (Vandellòs 1 i Zorita), i el magatzem de residus radioactius de molt baixa, baixa i mitjana activitat a El Cabril.

Pel que fa a les instal·lacions radioactives hi ha 38.000 espais classificats en primera, segona i tercera categoria. De la primera categoria, trobem dos centres a Catalunya: l’irradiador de Granollers, dedicat a esterilitzar material mèdic i quirúrgic, i el Sincrotró Alba.

En què consisteix una llicència d’operació d’una central nuclear?

És el vistiplau del Consell de Seguretat Nuclear a una instal·lació d’aquest tipus. Prèviament, hi ha un procés a seguir per tal que una instal·lació nuclear comenci a funcionar. Primer, el permís d’emplaçament, que ha de valorar els moviments sísmics i la geologia de la zona on serà ubicada. Després, el permís de construcció. Abans d’iniciar les obres, es presenta al CSN un informe de seguretat, que el revisa i transmet les modificacions pertinents i emet un informe favorable, no favorable o amb certes condicions. Posteriorment, vindrà el permís de posada en marxa. Hi ha una inspecció que controla el procés de construcció i que atorga aquest permís. A més a més, mentre la central nuclear ja està en funcionament, el CSN segueix duent a terme revisions.

Què és una Revisió Periòdica de Seguretat (RPS)?

És complicat de transmetre. He estat professor d’energia nuclear i crec que he après a explicar què és una RPS fa 15 dies. Hi ha dos conceptes que no podem confondre. Per una banda hi ha les Revisions Periòdiques de Seguretat i per altra la Renovació d’Autorització d’Explotació. La RPS és una revisió obligatòria que fan les centrals nuclears cada 10 anys. Representa un estudi de seguretat molt important i comporta una avaluació global de la central nuclear en què s’estudien 16 factors diferents. D’altra banda, les Renovacions d’Autorització d’Explotació són actualitzacions que el govern espanyol atorga a les centrals nuclears sense límit de temps (pot ser d’un any, de dos anys, de deu anys, de vint anys, etc.). Per aconseguir aquesta autorització, cal presentar una documentació entre la qual ha de ser el document de la RPS.

Com avalua el CSN els informes corresponents a una RPS?

Et poso un exemple: una Renovació d’una Autorització d’Explotació pot comportar 10.000 hores de treball. Per tant, no és una reunió entre quatre tècnics i consellers que es trobin per prendre una cervesa. Generen 167 informes, duen a terme 23 reunions tècniques i s’obren 20 actes d’inspecció a la central. Tota la informació recollida s’envia al CSN, qui ho estudia i finalment, procedeix a votar. Pot ser que informem favorablement sense cap condició o pot ser que afegim determinats requisits i instruccions tècniques complementàries.

Quina és la responsabilitat i actuació del CSN en cas d’incidents o accidents?

Ha de quedar molt clara una cosa: el CSN és l'únic òrgan competent en temes de seguretat nuclear. Quan hi ha una emergència, s'estableix un pla d’actuació en què queden clares les funcions de cadascun dels treballadors. A més, qualsevol central nuclear està obligada a fer simulacres per estar preparats si qualsevol dia hi ha un incident o accident. Hi ha 14 persones que estan permanentment de guàrdia. Llavors s'activa aquesta estructura, s'avisa al delegat del Govern de la província on està la central i ells estableixen el centre d'organització d'emergències. I des d'aquestes sales es gestiona el problema o/o accident, també zones de comunicació i premsa, telèfons encriptats amb línia directa a autoritats estatals, etc. Aquestes sales d’emergència estan duplicades en un altre lloc fora del CSN i de la central nuclear.

Què penses de l’opinió generalitzada i negativa de bona part de la societat envers l’energia nuclear? Què ha de fer el sector per evitar-la?

El CSN comprova la seguretat de les instal·lacions nuclears, no ens dediquem a valorar altres temes. Ens mantenim al marge. No promocionem cap energia o cap tècnica, però sí que som molt transparents. Per aquest motiu, trobaràs totes les actes dels plens que celebrem a la nostra web. També hem creat una aplicació al nostre portal en què pots trobar el programa de vigilància radiològica mediambiental de totes les centrals d’Espanya amb diferents punts de mesura. Si vols saber el nivell de radioactivitat que hi ha ara mateix a Barcelona o la radioactivitat a la zona d’Ascó, pots comprovar-ho ara mateix. Gaudim d’una transparència total i som una de les institucions espanyoles més ben valorades: un 9,3 en transparència.

Espanya té capacitat per tractar residus nuclears?

Espanya està en una posició molt avançada. El següent pas és la construcció del magatzem temporal centralitzat, aprovat l’any 2011, a Villar de Cañas (Conca). Durant el mes de juny del 2015, el CSN va informar favorablement sobre l’emplaçament i ara mateix estem acabant els estudis de llicència per a atorgar el permís de construcció. En aquesta ubicació serà on es guardarà el combustible irradiat de totes les centrals nuclears de l’estat. El magatzem de residus actius d’alta activitat de Villar de Cañas, juntament amb el parc tecnològic associat, té un pressupost destinat de 700-900 milions d’euros. Quan estigui construït i operatiu, resoldrem el problema del tractament de residus nuclears durant els pròxims 100 anys.

Quins avantatges pot presentar l’energia nuclear per a la societat?

Les aplicacions mèdiques, que són el gran i principal usuari. És una cosa espectacular. Fa un mes vam ser a l’Hospital Vall d'Hebron i gaudeixen d’unes instal·lacions impressionants de radioteràpia, quimioteràpia i radiodiagnòstic. Avui dia hi ha moltes persones que la seva vida s’està allargant gràcies a les tècniques nuclears. Els hospitals consideren que les tècniques nuclears són el més potent i innovador que ara mateix tenen. Estan desitjant que els donin pressupost per comprar un irradiador nou de prototeràpia que val uns 30 milions d'euros. És la seva carta als Reis. També volen disposar d’un sincrotró per produir isòtops de vida curta per les investigacions, perquè si els envien des de l'estranger quan arriben aquí ja han desaparegut.

Què opines del tancament d’energies nuclears? Sí que és veritat que algunes eren per motius de seguretat, però altres no...

Una cosa és el passat i una altra el present. Actualment hi ha un debat intens, però no per temes de seguretat sinó per raons econòmiques. Arran de la crisi, van imposar-se uns impostos molt importants a l’energia nuclear. El sector elèctric els considera excessius i sense marge per a beneficis. Per tant, és un tema econòmic. Quant a seguretat, li confirmo que les instal·lacions nuclears són més segures que el primer dia.  

 

Publicat: 19/06/2017

Etiquetes:CSN consell seguretat nuclear consejo seguridad nuclear javier dies llobera central nuclear asco vandellos garoña

Comparteix a
Cap vot de moment