Anàlisi de la situació de les energies renovables a Espanya

El CIEMAT (Centre d’Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques) del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, ha dut a terme l'estudi anomenat Anàlisi de la situació de les energies renovables a Espanya. 2016 i perspectives pel 2020. En aquest informe s’elabora una exhaustiva anàlisi de la situació de les energies renovables a Espanya i tracta de respondre la següent qüestió: s'estan complint els objectius del 20% per a l'any 2020? Recordem que aquests objectius són: la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle en un 20% en comparació amb el 1990; la utilització d'un 20% d'energies renovables; i l'augment del 20% de l'eficiència energètica.

L'estudi s'articula en tres apartats. En primer lloc, aborda una descripció detallada de la situació global a Espanya de les energies renovables, distingint la situació de l’energia primària, l’energia final i el consum final brut, indicant en cada cas els percentatges de participació de les energies renovables.

En segon lloc, s’elabora una anàlisi detallada del compliment dels objectius indicats en el Pla d'Acció Nacional d'Energies Renovables (PANER), document vigent que els estats membres havien de realitzar per acomplir a la directiva comunitària. En aquest capítol, es detalla la situació dels biocarburants, l'energia solar tèrmica, la biomassa tèrmica, la geotèrmia, així com la situació de les renovables en la generació d'electricitat (energia hidràulica, eòlica, solar fotovoltaica, energia solar termoelèctrica, etc.).

En el tercer apartat, es realitzen unes consideracions finals, en les quals s'indica què fer per aconseguir l'objectiu del 20% de contribució de les energies renovables per a l'any 2020.El CIEMAT (Centre d’Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques) del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, ha dut a terme l'estudi anomenat Anàlisi de la situació de les energies renovables a Espanya. 2016 i perspectives pel 2020. En aquest informe s’elabora una exhaustiva anàlisi de la situació de les energies renovables a Espanya i tracta de respondre la següent qüestió: s'estan complint els objectius del 20% per a l'any 2020? Recordem que aquests objectius són: la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle en un 20% en comparació amb el 1990; la utilització d'un 20% d'energies renovables; i l'augment del 20% de l'eficiència energètica.

L'estudi s'articula en tres apartats. En primer lloc, aborda una descripció detallada de la situació global a Espanya de les energies renovables, distingint la situació de l’energia primària, l’energia final i el consum final brut, indicant en cada cas els percentatges de participació de les energies renovables.

En segon lloc, s’elabora una anàlisi detallada del compliment dels objectius indicats en el Pla d'Acció Nacional d'Energies Renovables (PANER), document vigent que els estats membres havien de realitzar per acomplir a la directiva comunitària. En aquest capítol, es detalla la situació dels biocarburants, l'energia solar tèrmica, la biomassa tèrmica, la geotèrmia, així com la situació de les renovables en la generació d'electricitat (energia hidràulica, eòlica, solar fotovoltaica, energia solar termoelèctrica, etc.).

En el tercer apartat, es realitzen unes consideracions finals, en les quals s'indica què fer per aconseguir l'objectiu del 20% de contribució de les energies renovables per a l'any 2020. Podeu consultar el document aquí.

 

Publicat: 29/06/2017

Etiquetes:energia renovable energies renovables energia neta renewable energy energia solar energia eolica energia hidraulica

Comparteix a
Cap vot de moment

Articles relacionats

Noruega aposta per un ferri d'hidrogen per al 2021

  • 05/12/2018

L'aposta de l'hidrogen sempre ha estat damunt de la taula com a possible... Llegir més

Coincidències, sincronia i persistència

  • 05/11/2018

La setmana passada vaig llegir —en una entrevista a La Vanguardia— que el... Llegir més

L'horitzó d'un món energèticament sostenible

  • 04/10/2017

Contràriament a la ruta marcada pel govern i les principals institucions... Llegir més