Acreditació internacional per als graus i els màsters d’Enginyeria de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida

Aquest curs 2015-2016, l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida ha estat immersa en un doble procés d’acreditació. D’una banda, com a part del marc de seguiment dels estudis universitaris desenvolupat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), totes les titulacions impartides en l’EPS, tant de grau com de màster, han estat acreditades favorablement per l’AQU. En aquest sentit, cal destacar que el grau i màster d’Enginyeria Informàtica han estat acreditats amb excel·lència: es tracta de la primera escola o facultat catalana que assoleix que totes les titulacions d’una mateixa branca tinguin aquesta màxima qualificació. 
 
Així mateix, en el marc de l’estratègia d’internacionalització endegada en l’EPS per a les titulacions dels àmbits d’Enginyeria Informàtica (grau i màster d’Enginyeria Informàtica) i d’Enginyeria Industrial (grau d’Enginyeria Mecànica, grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i màster d’Enginyeria Industrial), s’ha dut a terme durant els darrers mesos un procés d’acreditació internacional amb el segell europeu EURO-INF, per a les titulacions de la branca d’Informàtica, i EUR-ACE®, per a les titulacions de la branca d’Industrial. L’objectiu de tots dos segells és garantir uns estàndards de qualitat internacionals de les titulacions acreditades, facilitant d’aquesta manera la mobilitat internacional dels estudiants entre les institucions acreditades en aquests nivells i afavorint la seva ocupabilitat arreu d’Europa i Amèrica. En aquest sentit, cal destacar que a hores d’ara ja hi ha empreses de l’àmbit europeu i d’Amèrica que requereixen aquestes titulacions acreditades en els processos de selecció. Cal remarcar l’enorme exigència que suposa complir els esmentats estàndards, pel que fa a la qualitat dels programes formatius, les infraestructures docents i de recerca, el professorat, la recerca, la mobilitat i l’ocupabilitat dels estudiants. D’aquesta manera, els tres elements que tradicionalment identifiquen els estudis d’enginyeria, una alta formació acadèmica, una orientació pràctica i una tendència internacional, conflueixen en els estàndards  requerits per aquests segells.
Centrant-nos en la branca d’Enginyeria Industrial, el segell EUR-ACE® és un certificat concedit per una agència autoritzada per l’ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education). L’ENAEE és l’agència encarregada de definir uns estàndards d’acord amb els principis de qualitat, rellevància, transparència, reconeixement i mobilitat establerts en l’Espai Europeu d’Educació Superior. Entre les agències acreditades per poder fer aquesta certificació, hi ha l’agència de qualitat alemanya ASIIN, que va ser l’agència europea escollida per acreditar l’EPS.  D’acord amb les dades de l’ENAEE, actualment, arreu d’Europa, el segell EUR-ACE® el tenen més de 1.600 programes de grau i màster de 24 països diferents, xifra que significa al voltant del 20% dels programes d’enginyeria europeus. Entre aquests podem distingir l’Imperial College London, l’École des Ingénieurs de la Ville de Paris, el Politecnico di Milano o la Fachhochschule de Frankfurt. L’alt nivell d’exigència queda ben palès en el fet que actualment a Espanya tan sols posseeixen aquesta acreditació internacional sis universitats: la Universidad Carlos III de Madrid, la Mondragón Unibertsitatea, la Universidad Pontificia Comillas, la Universitat Politècnica de València, l’Escola de Camins de la Universitat Politècnica de Catalunya i, a partir d’aquest curs, l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida.
 
  
 
Amb l’objectiu que l’EPS pogués obtenir tots dos segells europeus, al juliol es van presentar els informes preliminars a l’agència ASIIN i al novembre es va rebre la visita dels comitès d’avaluació externs, que es van entrevistar amb estudiants, professorat, titulats i empresaris i van realitzar una visita a les instal·lacions. Finalment, l’abril passat es van rebre els resultats positius de l’acreditació internacional d’ASIIN: els estudis de grau d’Enginyeria Mecànica, grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i màster d’Enginyeria Industrial van obtenir el segell EUR-ACE®, i les titulacions de grau i màster d’Enginyeria Informàtica, el segell EURO-INF. 
Cal dir que, com a punts forts de la nostra Escola, en tots dos segells van destacar el grau d’internacionalització, amb la posada en marxa de les dobles titulacions internacionals; l’estreta col·laboració amb l’entorn empresarial, així com les metodologies proactives emprades per millorar la formació dels estudiants, com, per exemple, els cursos zero d’anivellament o la qualificació curricular. 
 
Aquesta acreditació posa de manifest el bon fer que ha estat duent a terme l’Escola durant tots aquests anys des de la seva creació, vetllant per una bona qualitat en la docència i en la recerca, i també perquè la incorporació al mercat laboral dels seus titulats sigui reeixida tant per a ells personalment com per als seus ocupadors.

 

Autor 1:

Francesc Giné de Sola

Francesc Giné de Sola, director de L'Ecola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida

Publicat: 25/05/2016

Etiquetes:Enginyeria Lleida universitat docència màster escola politècnica superior

Comparteix a
Cap vot de moment

Articles relacionats

Una impressora 3D crea el primer cor amb teixit humà

  • 16/04/2019

Científics de la Universitat de Tel Aviv han presentat un prototip de cor humà... Llegir més

Jugar no havia estat mai tan profitós

  • 10/04/2019

Catalunya i, molt especialment, Barcelona s'han aconseguit fer un nom en el... Llegir més

La UPC inaugura un centre de recerca sense parets, integrat per sis grups de recerca consolidats

  • 05/04/2019

La posada en marxa del centre de recerca consolidat IDEAI-UPC ha de permetre... Llegir més